แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง

แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง


 

แอร์ไดกิ้นมีหน้ากากให้เลือก 6 รูปแบบ (อุปกรณ์เสริม)