แอร์ LG Duct Type Inverter (Middle static)

คุณสมบัติ

  • เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง  (Middle  static Duct  Type  )
  • ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ซ่อนคอยเย็นได้ในฝ้าส่งลมเย็นผ่านท่อลม ปั้มระบายน้ำทิ้งแรงดันสูง สามารถระบายน้ำได้ถึง 200 ม. จากความสูงของหัวปั้มโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การระบายเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ควบคุมด้วยเทอร์มิสเตอร์คู่ อุณหภูมิภายในห้องจะถูกตรวจสอบ โดยเทอร์มิสเตอร์ในรีโมทคอนโทรล และเทอร์มิสเตอร์ในยูนิตภายในอาคาร เนื่องจากอุณหภูมิบริเวณเพดาน และบริเวณพื้นห้องอาจมีความแตกต่างกันมาก เทอร์มิเตอร์คู่จึงช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้เย็นสบายมากกว่า
  • ขนาดของ BTU   คือ  30,000 BTU/h     36,000 BTU/h     42,000 BTU/h     48,000 BTU/h   54,000 BTU/h

Description

ราคาแอร์ LG Duct Type Inverter (Middle static)
(ราคาพิเศษ สอบถามโทร 0800651364  LineID: 0935804741)